Om Kotten

Kotten inomhusKottens förskola är ett föräldrakooperativ i Piteå som sedan 25 år tillbaka ligger i ett av de äldsta husen i Furunäset. Byggnaden har anknytning till Furunäsets gamla sjukhus och är — precis som sjukhuset — kulturskyddad av kommunen. Här har barnen tillgång till en stor utegård och nära till skog och natur för nöjsamma dagsutflykter. Kotten förfogar dessutom över en buss som kan ta barnen till andra aktiviteter som skridskobanan, skidspåret eller till teaterföreställningar. Något som skiljer oss från många andra förskolor är att de större barnen på Kotten åker till badhuset en gång varannan vecka. Vi tycker att det är viktigt att barnen får en god relation till vatten tidigt i livet.

Vad är ett föräldrakooperativ?

Kotten drivs som ett föräldrakooperativ. Det betyder att föräldrarna sköter verksamheten tillsammans i form av en ekonomisk förening och ansvarar för ekonomi, personal, mat, städning och allt annat som är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Du som förälder deltar i gemensamma aktiviteter och beslutar tillsammans med de andra föräldrarna om fördelning av ansvarsområden. Från dig som förälder kräver detta ett speciellt engagemang. Du behöver samverka med andra föräldrar för att barnens förskoleår ska bli en positiv och lärorik upplevelse. Hos oss har man som föräldrar stor möjlighet att påverka verksamheten. På Kotten är det lusten som styr verksamheten.

Den pedagogiska verksamheten sköts naturligtvis av utbildad personal som följer skollagen och  läroplanen för förskolan(Lpfö 98/16).

Den dagliga verksamheten

Mindre barngrupper med hög personaltäthet är viktigt. På Kotten finns det plats för 17 barn i åldrarna 1-5 år. Den dagliga verksamheten sköts av tre utbildade pedagoger och ett köksbiträde som tillsammans ser till att barnens behov av omsorg och lärande tillgodoses.

Föräldrainsats

För att verksamheten ska fungera behöver föräldrarna göra en insats, något vi passande nog kallar föräldrainsats. Det betyder att varje familj har två ansvarsveckor per termin och deltar i en arbetsgrupp per år.

Två ansvarsveckor per termin

Under varje termin har varje familj två ansvarsveckor var. En ansvarsvecka innebär att man har tre uppgifter:

•    Två dagar lagar man mat för barngruppen.
•    Under helgen städar man lokalen.

Denna föräldrainsats medför att alla föräldrar har möjlighet att vara delaktiga i barnens utveckling på förskolan. Föräldrarna lär också känna de andra barnen, och barnen lär känna alla föräldrar.

Kotten UtomhusArbetsgrupper

Som förälder deltar man i en av de olika arbetsgrupper nedan. Vilken grupp man tillhör bestäms tillsammans på årsmötet varje år.

Innegrupp – Ansvarar för fastighetsskötsel inomhus.
Utegrupp – Ansvarar för fastighetsskötsel utomhus samt den buss som Kotten förfogar över.
Städgrupp – Ansvarar för inköp av städmaterial.
Festgrupp – Ansvarar för att organisera den årliga julfesten.
Bidragsgrupp – Ansvarar för bidragssökande.
Datagruppen – Ansvarar för hemsida, ansvarig för IT och telekommunikation.
Styrelse – Kassör, Personalansvarig, Vice kassör, ordf. Sekr.

Möten

Förutom årsmötet håller vi även möte en gång per månad.

Höst och vårstädning

Ibland behövs det lite extra putsande. Två gånger per år — en gång på hösten och en gång på våren — hjälps vi alla åt och städar lite extra i och utanför våra lokaler.