Om Kotten

Kotten inomhusKotten ligger sedan 25 år tillbaka i ett av de äldsta husen i Furunäset. Byggnaden har anknytning till Furunäsets gamla sjukhus och är — precis som sjukhuset — kulturskyddad av kommunen. Här har barnen tillgång till en stor utegård och nära till skog och natur som lockar barnen till nyfikenhet, lek och lärande. Vi tycker att det är viktigt med lek och rörelse och bedriver till stor del vår verksamhet utomhus och vi gör då och då utflykter i vårt närområde. Vi har även tillgång till en egen buss som kan ta barnen till andra aktiviteter som skridskobanan, skidspåret, badhuset, eller till teaterföreställningar.

Vi arbetar med – skapande, musik, drama och rörelse. Vi upplever med alla sinnen och hela barnet är med. Vi läser böcker, har samlingar, klär ut oss och pysslar.
Vi strävar efter  att ständigt utvecklas för att kunna erbjuda varje barn en trygg, rolig, lärorik  och utvecklande vardag på förskolan.

Maten

Maten är ett viktigt inslag på Kotten. Vi tycker att det är viktigt med en bra och nyttig mat. Vårt köksbiträde handlar i stor utsträckning ekologiskt och när tillfälle ges köper vi närproducerat. Vi använder sällan halvfabrikat och serverar dagligen sallad och frukt till barnen. På vår gård har vi också fruktträd och bärbuskar, barnen tycker väldigt mycket om själva kunna plocka och smaka på det som erbjuds.

 


Vad är ett föräldrakooperativ?

Kotten drivs som ett föräldrakooperativ. Vi tycker att det är väldigt viktigt att knyta ihop barnens två världar, hemmet och förskolan, på ett bra sätt. Föräldrar/vårdnadshavare är pedagogernas största resurs när det gäller att få kännedom om barnet. Vi försöker därför få våra ”Kotten föräldrar” så involverade i vår verksamhet som möjligt.
Föräldrarna sköter verksamheten tillsammans i form av en ekonomisk förening och ansvarar för ekonomi, personal, mat, städning och allt annat som är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Du som förälder deltar i gemensamma aktiviteter och beslutar tillsammans med de andra föräldrarna om fördelning av ansvarsområden. Från dig som förälder kräver detta ett speciellt engagemang. Du behöver samverka med andra föräldrar för att barnens förskoleår ska bli en positiv och lärorik upplevelse. Hos oss har man som föräldrar stor möjlighet att påverka verksamheten. På Kotten är det lusten som styr verksamheten.

Den pedagogiska verksamheten sköts naturligtvis av utbildad personal som följer skollagen och  läroplanen för förskolan(Lpfö 98/16).

 

Föräldrainsats

För att verksamheten ska fungera behöver föräldrarna göra en insats, något vi passande nog kallar föräldrainsats. Det betyder att varje familj har två ansvarsveckor per termin och deltar i en arbetsgrupp per år.

Två ansvarsveckor per termin

Under varje termin har varje familj två ansvarsveckor var. En ansvarsvecka innebär att man har tre uppgifter:

•    Två dagar lagar man mat för barngruppen.
•    Under helgen städar man lokalen.

Denna föräldrainsats medför att alla föräldrar har möjlighet att vara delaktiga i barnens utveckling på förskolan. Föräldrarna lär också känna de andra barnen, och barnen lär känna alla föräldrar.

Arbetsgrupper

Föräldrar ingår i en arbetsgrupp. Arbetsgrupperna tilldelas sysslor vid behov, så som byte av trasiga lampor, hjälp med hylluppsättning, besiktning av kottenbussen/byte av däck etc.
De som inte ingår i en arbetsgrupp sitter i styrelsen, där vi har följande uppdrag:
Styrelsen består utav – Ekonomiansvarig, Personalansvarig, Ordförande, Sekreterare.

Möten

Förutom årsmötet håller vi även möte en gång per månad.

Höst och vårstädning

Ibland behövs det lite extra putsande. Två gånger per år — en gång på hösten och en gång på våren — hjälps vi alla åt och städar lite extra i och utanför våra lokaler.